Specialistai

Vardas, Pavardė Pareigos
Jelena Paškevičienė
Spec. pedagogai
Teresa Godlevskienė
Soc. pedagogė
Jolita Pošiūnienė
Psichologė
Gražina Džiaukštienė Ingrida Smoliakienė
Mokytojų padėjėjos
Gražina Ciukšienė
Bibliotekos vedėja
Ingrida Smoliakienė
Skaityklos vedėja