Olweus programa

Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė: Elona Berniūnienė

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė gimnazijoje: Jolita Pošiūnienė

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS  PROGRAMA (OPPP)

 • remiasi daugiau nei 45 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir daugiau nei 30 m. praktinio taikymo patirtimi
 • pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa
 • plati įgyvendinimo strategija
 • sukurta Skandinavijoje, taikoma visame pasaulyje (Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos,Lenkijos, Australijos, Japonijos ir kt. šalių mokyklose)

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai

 • sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Atsisiuntimai

Spustelėkite ant kad atsisiųsti dokumentą

OPPP pristatymas

 

OLWEUS trišalė sutartis

 

Įsakymas dėl OLWEUS programos koordinacinio komiteto (OPKK)

Įsakymas dėl OLWEUS programos koordinatoriaus

Įsakymas dėl OLWEUS programos mokymosi ir supervizijų (MSG) vadovų bei grupių narių skyrimo

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos 2017/2018 m. duomenų lyginamoji analizė

Informacija tėvams

OLWEUS Lankstinukas

OLWEUS ataskaitos