Gimnazijos metodinė taryba

Grupė Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas
Metodinės tarybos pirmininkė
Dovilė Maslianikienė, pirmininkė
užsienio k. (anglų k.)
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
Rimutė Grigonienė, pirmininkė
lietuvių kalba
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų ir lotynų) mokytojų metodinė grupė
Svetlana Kraujalienė
anglų kalba
Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
Asta Abramovičienė, pirmininkė
matematika
Socialinių mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė
Vilija Jaksebogienė, pirmininkė
istorija
Menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė
Jūratė Vitkauskienė, pirmininkė
dailė
Klasių auklėtojų metodinės grupė
Loreta Chaleckienė, pirmininkė
lietuvių kalba
Koordinuoja metodinės tarybos veiklą
Rima Razmienė
direktorė