Komisijos ir darbo grupės

Atestacijos komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Rima Razmienė
gimnazijos direktorė
Petras Slabada
Švenčionių rajono savivaldybės Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus atstovas
Narys
Ona Barkuvienė
lietuvių kalbos mokytoja
Narys
Arvydas Čereškevičius
technologijų mokytojas
Narys
Ina Petrovskienė
gimnazijos tarybos narė
Narys
Jūratė Vitkauskienė
dailės mokytoja

Vaiko gerovės komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Daiva Jasiulionienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė
Komisijos sekretorė
Ingrida Smoliakienė
skaityklos vedėja
Narys
Vita Buinorienė
bendruomenės slaugytoja
Narys
Loreta Chaleckienė
1-4 gimn. kl. vadovų metodinės grupės pirmininkė
Narys
Loreta Maminskienė
gimnazijos tarybos narė
Narys
Ona Orechovienė
istorijos mokytoja
Narys
Jolita Pošiūnienė
psichologė

Gimnazijos 2017-2018 m.m. veiklos įsivertinimo darbo grupė

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Pirmininkė
Ona Orechovienė
istorijos mokytoja
Narys
Ona Barkuvienė
lietuvių kalbos mokytoja
Narys
Edita Tomašauskienė
rusų k. mokytoja
Narys
Jolita Žemienė
lietuvių kalbos mokytoja

Gimnazijos 2017-2020 metų strateginio plano rengimo darbo grupė

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Pirmininkas
Jolanta Paulavičienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorius
Narys
Janina Jarmolovskaja
rusų kalbos mokytoja
Narys
Laima Juodagalvienė
mokytoja, gimnazijos tarybos narė
Narys
Loreta Chaleckienė
mokytoja
Narys
Dovilė Maslianikienė
mokytoja
Narys
Ramunė Šidlauskienė
mokytoja
Narys
Mindaugas Vitkauskas
mokytojas
Narys
Danuta Voitechovič
mokytoja
Narys
Ramunė Matukienė
gimnazijos tarybos pirmininkė
Narys
Ernesta Januševskaitė
gimnazijos prezidentė