Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos pirmininkė -Janina Jarmolovskaja

Tėvų atstovai Mokinių atstovai Mokytojų atstovai
Ramunė Baubinienė
Kornelija Gučaitė, 2b gimn. kl.
Jūratė Vitkauskienė
Andželika Kaminskienė
Arensas Milaševskis, 4b gimn. kl.
Loreta Chaleckienė
Nijolė Paškonienė
Gabija Maskoliūnaitė, 1b klasė
Janina Jarmolovskaja
Ina Petrovskienė
Brigita Stakelytė, 3a gimn. kl.
Svetlana Kraujalienė
Marytė Milaševskienė
Justina Vološinaitė, 4a gimn. kl.
Gintautas Šamšūra