Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas I ketvirtis II ketvirtis
1.
Mokytojas

1166

1138

2.
Mokytojo padėjėjas

386

328

3.
Valytojas

555

608

4.
Virėjas

583

460

5.
Darbininkas

294

291

6.
Rūbininkas-padavėjas

594

478