Gimnazijos direktorė  Rima Razmienė

Vadybinis stažas – 9 metai,

Pedagoginis darbo stažas – 37 metai,

Tel. (8 387) 51 112

El. paštas  zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Jasiulionienė

II vadybinė kategorija, fizikos  mokytoja metodininkė

Vadybinis stažas –  10  metai

Pedagoginis darbo stažas –  26  metai

Dėstomas dalykas – fizika

Tel. (8 387) 51412

El. paštas:  zzg.pavaduotoja@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Virginijus Valeika

Gimimo data: 1962m. gegužės 16 d.

Vadybinis stažas –   4 metai

Bendras pedagoginio darbo stažas – 16 metų

Mūsų bendruomenė

Administracija